«چراغی» پیش از این مدیرعامل شرکت پتروامید آسیا بود.

از محمدرضا مهرافشان به عنوان رئیس هیات مدیره این پتروشیمی نام برده می‌شود.

همچنین پیش از این، حسین رفیق‌دوست به عنوان عضو موظف هیات مدیره معارفه شده بود.

پتروشیمی فن‌آوران از تولید کنندگان اصلی متانول کشور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع شده است.